[IMAGE]

HTML-koodit
 
 
<!--kommentti--> Koodin kommentointi
<!DOCTYPE> Dokumentin määrittely
<ADDRESS> </ADDRESS> tekijän tiedot, yleensä kursiivi teksti
<APPLET>  </APPLET> Javasovelluksen kutsuminen
<AREA> </AREA> Kuvakartta määrittely
<B> </B> Lihavointi
<BASE> href=URL, määrittelee peruspaikan, jonka mukaan linkit lasketaan, target-linkkien oletuskehys
<BASEFONT> Dokumentin perusfontin koko (size), tyyli (face) ja väri (color)
<BGSOUND SRC="aani.wav"> Taustaääni, toimii vain Explorerissa
<BIG> </BIG> Suuri fontin koko
<BLINK> </BLINK> Välkkyvä teksti
<BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE>
Sisennys
<BODY> </BODY> Dokumentin runko-osa
<BR> Rivinvaihto
<BUTTON>   </BUTTON> Painikkeen luominen
<CAPTION> </CAPTION> Taulukon otsikko
<CENTER> </CENTER> Keskitys
<CITE>  </CITE> Lainaus, yleensä kursiivi fontti
<CODE>  </CODE> Kooditeksti, näytetään monospace-fontilla
<COL> </COL> Taulukoissa sarakkeiden määrittely
<COLGROUP> </COLGROUP> Sarakeryhmä
<DD> </DD> Määritelmä
<DL> </DL> Määritelmäluettelo
<DT> </DT> Määritelmäluettelon termi
<DEL> </DEL> Poistettu teksti
<DIR> </DIR> Hakemisto, joka näkyy luettelona
<DIV> </DIV> Lohko vähän laajempi käsite kuin kappale
<EM> </EM> Kursiivi
<EMBED> </EMBED> Upotettu tiedosto.
<FONT> </FONT> Fontin määritykset
<FORM> </FORM> Lomakkeen määrittely
<FRAME> </FRAME> Kehyksen määrittely
<FRAMESET> </FRAMESET> Kehysjaon määrittely
<HEAD> </HEAD> Otsikkolohko
<H1> </H1> Ostikot (heading) numerot 1-6
<HR> Vaakaviiva
<HTML> </HTML> Dokumentin määrittely
<I> </I> Kursivointi
<IFRAME> </IFRAME> Kelluva kehys
<ILAYER> </ILAYER> Rivitasot
<IMG> Kuvan sijoittaminen
<INPUT> </INPUT> Lomake-elementti
<INS> </INS> Lisätty teksti vrt DEL
<LABEL> </LABEL> Lomake-elementin tunniste
<LAYER> </LAYER> Tasot
<LI> </LI> Listan rivi
<MAP> </MAP> Kuvakartta
<MENU> </MENU> Valikko, joka näytetään luettelona
<META> Meta-informaatio
<NOEMBED>  </NOEMBED> Vaihtoehtoiset esitykset, jos selain ei tue
<NOFRAMES>  </NOFRAMES>  
<NOLAYER>  </NOLAYER>  
<NOSCRIPT> </NOSCRIPT>  
<OBJECT> </OBJECT> Tapa lisätä multimediaa sivuille. Kaikki selaimet eivät tue
<OL> </OL> Numeroituluettelo
<OPTION> </OPTION> Valinta luettelossa
<P>  </P> Kappale
<PARAM> </PARAM> Lisätiedot OBJECT-elementille
<PRE> </PRE> Teksti, joka toistuu kirjoitusasussa
<Q> </Q> Lainaus
<S> </S> Yliviivaus
<SAMP> </SAMP> Esimerkki
<SCRIPT> </SCRIPT> Scriptin lisääminen HTML-koodiin
<SELECT> </SELECT> Valintakohta lomakkeessa
<SMALL> </SMALL> Pieni teksti
<SPAN> </SPAN> Tekstin merkitseminen, jotta voidaan esim. käyttää tyyliä tietylle sanalla tai sanoille kappaleessa
<STRIKE> </STRIKE> Yliviivaus tekstille
<STRONG> </STRONG> Lihavointi
<STYLE> </STYLE> Tyylimääritykset
<SUB> </SUB> Alaindeksi
<SUP> </SUP> Yläindeksi
<TABLE> </TABLE> Taulukko
<TBODY> <TBODY> Taulukon runko-osa
<TD> </TD> Taulukon solu
<TH> </TH> Taulukon otsikkosolu
<TEXTAREA> </TEXTAREA> Tekstialue lomakkeessa
<TFOOT> </TFOOT> Taulukon alatunniste
<THEAD> </THEAD> Taulukon ylätunniste
<TITLE> </TITLE> Dokumentin otsikko
<TR> </TR> Taulukon rivi
<TT> </TT> Konekirjoitusteksti
<U> </U> Alleviivaus
<UL> </UL> Numeroimaton luettelo
<VAR> </VAR> Muuttuja
<XMP> </XMP> Vastaava kuin SAMP