Excel 2000 peruskurssi

valitse aihe hiirellä, nuolella voit palata alkuun
Excel-taulukkolaskenta
Excel -taulukkolaskennan käynnistäminen
Excel- ikkunan osat ja niiden käyttö
Näytön Zoomaus
Pikavalikot
Opastus
Ensimmäinen taulukko
Solualueet
Työkirjan tallennus
Työkirjan sulkeminen
Ohjelman lopetus
Työkirjan avaaminen
Solut, Rivit ja Sarakkeet
Täyttökahva
Kaavat ja Funktiot
Suorat ja suhteelliset viittaukset
Esikatselu
Työkirjan tulostus
Solujen muotoilu
Työkirjan taulukot
Upotetut kaaviot
Kaavion tulostus
Kaaviolajeja
Harjoitukset

Excel-taulukkolaskenta

Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelma on monipuolinen Windows-ympäristön ohjelmisto. Excel sisältää taulukkolaskennan lisäksi grafiikan, tietokantatoiminnot ja makro- sekä Visua Basic -ohjelmointikielen. Monipuoliset funktiot sekä mahdollisuus käsitellä muiden sovellusohjelmistojen käyttämiä tiedostoja ovat tehneet Excelistä erittäin suositun ohjelmiston. Lisäksi Excel (kuten muutkin Windows -pohjaiset sovellukset) on tehty hyvin käyttäjäystävälliseksi ohjelman valikkorivin, työkalurivien ja hiiren käytön avulla.


Excel -taulukkolaskennan avulla pystyt luomaan, käsittelemään ja muokkaamaan Excelillä itsellään tehtyjä taulukoita tai useimpien muiden ohjelmien taulukoita.


Taulukon käsittely:
· Taulukon tiedostoa voit muokata melkein millaiseen esitysmuotoon haluat.
· Saat erilaisia graafisia käyriä ja diagrammeja.
· Voit havainnollistaa kaavioita lisäämällä kuvia esim. pylväisiin tai vaikka taustakuvaksi.
· Taulukon sarakkeita ja rivejä voit muotoilla ja lajitella lähes rajattomasti.
· Taulukon sisältämiin tietoihin voit liittää kaavoja ja laskea niillä.
· Taulukon tiedoilla voit myös laskea optimiarvoja.
· Tekemäsi asiat voit tallentaa makroksi, joka toistaa automaattisesti tekemäsi toiminnot.
· Ohjelma sisältää myös hyvät piirto-ominaisuudet.

Excel -taulukkolaskennan käynnistäminen

Valitse Käynnistä, Ohjelmat, Microsoft Excel. Jos ohjelmasta on luotu (pika)kuvake työpöydälle, voit myös käynnistää ohjelman kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta.

Ikkunassa näkyvät Windows -ohjelmien tapaan otsikko- ja valikkorivi, vierityspalkit sekä tilarivi. Excelin omina ominaisuuksina ikkunassa ovat työkalurivit, (oletuksena yleensä Vakio, Muotoilu, kaavarivi, laskentataulukko ja sen rivi- ja sarakeotsikot, vaakavierityspalkin vasemmalla puolella olevat taulukonvalitsimet ja niiden vierityspainikkeet sekä tilarivi, jonka vasemmassa reunassa on tietoa käynnissä olevasta toiminnosta ja oikeassa reunassa näkyvä ISOT -merkintä osoittaa isojen kirjaimien olevan käytössä sekä NUM -merkintä osoittaa, että numeronäppäimistö on "lukittu" käyttöön.

Otsikkorivi

Excel -ikkunan ylärivi, jossa näkyy ohjelman nimi ja avoinna olevan työkirjan nimi. Jos tallennusta ei ole vielä suoritettu, ohjelman nimen perässä näkyy nimi Työkirja1.

Valikkorivi

Kaikissa Windows -sovelluksissa oleva komentojen antamisen perusväline.


Valikon käyttö hiirellä:

Napsauta hiirellä jotain valikkorivillä näkyvää otsikkosanaa, tällöin koko valikko avautuu. Valitse haluamasi komento napsauttamalla sanaa hiirellä.

Valikon käyttö näppäimistöllä:

Paina ensin Alt -näppäintä, niin pääset valikkoriville ohjausruutuun. Siirry haluamasi valikon otsikkosanan kohdalle nuolinäppäimillä ja paina Enter tai nuoli alas näppäintä. Tällöin koko valikko avautuu ja voit valita haluamasi komennon nuolinäppäimellä ja hyväksymällä valinnan Enterillä tai valitsemalla komentosanan alleviivattu kirjain.


Valikon sulkeminen:

Napsauta hiirellä uudelleen otsikkosanaa tai jotain työikkunan kohtaa valikon ulkopuolella, tai paina Alt -näppäintä.


Valikon komennot:

* Kun valikossa näkyy komennon perässä kolme pistettä, komento avaa valintaikkunan.
* Kun komennon nimi näkyy himmennettynä, komento ei ole käytettävissä siinä tilanteessa.
* Kun komennon edessä on ns. OK -merkki, on komento voimassaoleva sillä hetkellä.
* Kun komennon edessä on musta pyörylä, on se komento valittuna tietyistä vaihtoehdoista.
* Joidenkin komentojen perässä näkyy myös valikkokomennon korvaava pikanäppäinkomento.
* Kun komennon jälkeen on nuoli oikealle, on komentolla myöskin alakomentoja.
* Kun valikon alarivillä on kaksi nuolta, on valikossa vielä muita komentoja.

 

Työkalurivit

Työkaluriveille on kerätty useimmiten tarvittavat komennot painikkeiksi. Haluttu toiminto käynnistetään napsauttamalla hiirellä halutun toiminnon painiketta. Työkalurivien painikkeilla toteutettavat komennot ovat myös yleensä valittavissa valikoiden avulla.

Oletustyökaluriveinä yleensä Vakio ja Muotoilu.

Vakio

Muotoilu

Työkaluvihje

Kun viet hiiren osoittimen painikkeen päälle, sen alapuolelle keltaiseen pieneen ikkunaan ilmestyy painikkeen nimi ja pikanäppäinkomento (jos käytettävissä).

Kaavarivi

 

Kaavarivi sijaitsee työkalurivien alapuolella. Sen vasemman reunan nimiruutu näyttää, missä solussa kohdistin on, tai jos valittuna on solualue, mikä solu on ankkurisolu. Tätä ruutua käytetään myös alueiden nimeämiseen.
Kaavarivillä näkyy myös solun sisältö. Tietoa syötettäessä kaavarivi aktivoituu ja esille tulevat peruutus (rasti, X) ja hyväksymispainike (väkänen, V) samoin kuin Muokkaa kaavaa -painike (=).

Sarake- ja riviotsikot

 

Vaakavierityspalkki 5

 

Näytön Zoomaus

Näytöllä näkyvän taulukkoalustan kokoa voit muuttaa halutuksi prosentin tarkkuudella. Tätä kutsutaan näytön zoomaukseksi. Taulukon koko näytöllä ei vaikuta sen ulkoasuun tulostettaessa, vaan ainoastaan siihen, miltä taulukko näyttää näytössä.

Työkaluriviltä:

Muuttamalla zoomausikkunassa näkyvää prosenttilukua:

Valikosta:

Näytä, Zoomaus -komennolla.

Saat näytölle valintaikkunan, josta voit valita haluamasi prosenttiluvun tai syöttää näppäimistöltä prosenttiluvun Oma -kenttään.

Hyväksy valintaikkuna OK -painikkeella tai poistu valintaikkunasta muutoksia tekemättä Peruuta -painikkeella.


Pikavalikot

Pikavalikko saadaan esille napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta valitun alueen tai kohteen päällä. Osoitin on silloin valkoinen nuoli.

Komento valitaan pikaluettelosta napsauttamalla sitä hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella. Pikavalikon ulkonäkö riippuu siitä, missä kohtaa ohjelmaikkunassa kursori on, kun napsautetaan hiiren oikeanpuoleista painiketta.

Esim. työkaluriveillä, sarakkeilla ja riveillä on oma pikavalikko.

 

Opastus

Ohje -valikko



Microsoft Excel Ohje

Tuo esiin Office-avustajan. Avustajasta voi valita eri vaihtoehtoja tiejojen hakuun.


Piilota Office avustaja

Piilottaa avustajan ja voit hakea tietoa hakemistosta hakusanalla.

Sisällys ja hakemisto

Tuo esiin valintaikkunan, jossa Sisällys, Hakemisto (Index) ja Etsi (Find) -välilehdet.
Lisätietoja (What's This?)Tuo esiin pikaohje -osoittimen, jolla voit valita esim. valikon kohdan tai painikkeen ja saat lisätietoja asiasta.
Microsoft Webissä Jos koneessasi on Internet -yhteys, pääset tämän valikon avulla suoraan tietyille sivuille internetissä.

Tietoja Microsoft Excelistä
Kertoo ohjelman sarjanumeron ja kenelle ohjelmalisenssi kuuluu. Ikkunan Järjestelmätiedot... -painikkeella saat esiin myös laitteen tekniset tiedot.

Office avustaja

Ensimmäinen taulukko

Aloittaessasi tiedon syöttämisen taulukkoon, napsauta hiirellä haluamasi solu aktiiviseksi. Aktiivisen solun ympärille ilmestyvät "kehykset" ja solun oikeassa alanurkassa "täyttökahva".

Tiedon syöttö taulukkoon

Kun syötät ensimmäisen merkin näppäimistöltä, kaavarivin ulkonäkö muuttuu:


Kun syötät ensimmäisen merkin näppäimistöltä, kaavarivin ulkonäkö muuttuu:
Ensimmäisessä kaavarivin kentässä näkyy solun osoite (esim. A1), jonka jälkeen on nuoli alas -painike.

Se avaa listan taulukon nimistä eli nimetyistä solualueista.
Sitten kolmen uuden painikkeen ryhmä:

Keskeyttää meneillään olevan tiedon syötön tai solussa olevan tiedon korjauksen. Solun aikaisempi sisältö jää voimaan. Vastaava näppäinkomento on ESC.
Kuittaa syöttöriville syötetyn tiedon aktiiviseen soluun. Vastaava näppäinkomento on ENTER. Myös sarkain- tai nuolinäppäimet kuittaavat tiedon syötön
Korjaa kaavaa -toiminto



Yhteen soluun voi syöttää yli 32 000 merkkiä.

Excel tunnistaa tiedon ensimmäisen merkin perusteella ja tasaa tiedon soluun sen mukaan, eli numerotieto tasataan solun oikeaan laitaan ja tekstitieto solun vasempaan laitaan. Numeroiden ja tekstin yhdistelmän Excel tulkitsee tekstitiedoksi.

 

Jos syötät soluun tekstiä enemmän,
voit vaihtaa solun sisällä riviä Alt + Enter -näppäinyhdistelmällä.

Vihje:

Ctrl + puolipiste (;) lisää soluun kuluvan päiväyksen
Ctrl + kaksoispiste (:) lisää soluun kuluvan kellonajan.

Lukujen erottimet (desimaalierotin, tuhaterotin yms.) määritellään Windowsin Ohjauspaneelissa.

Tiedon korjaaminen

Taulukossa olevaa tietoa voi luonnollisesti korjata ja muuttaa. Jos solun sisältö halutaan korvata kokonaan uudella, käy se helpoiten niin, että soluun syötetään uusi tieto. Vanha tieto katoaa.
Jos sen sijaan haluat muokata vain osaa solussa olevasta tiedosta, voit korjata sitä joko suoraan solussa tai kaavarivillä.


Suoraan solussa

Kaksoisnapsauta solua, jonka sisältöä haluat korjata (tai valitse solu ja paina F2). Voit nyt liikkua korjattavassa tiedossa sanasta toiseen nuolinäppäimillä tai hiirellä napsauttamalla. Ensimmäiseen merkkiin pääset nopeasti Home -näppäimellä, viimeiseen End -näppäimellä ja sanan alkuun Ctrl+nuolinäppäimellä.

Hyväksy korjaus napsauttamalla kaavarivin Enter -painiketta tai Enter -näppäimellä (nuolinäppäin EI käy)


Kaavarivin avulla

Valitse korjattava solu ja napsauta kaavarivillä olevassa Solun sisältö -kentässä hiirellä siinä kohdassa, johon haluat tehdä korjauksen.
Kaavariville ilmestyy pystysuora vilkkuva viiva joka näyttää seuraavan kirjoitettavan merkin paikan.

Tilarivillä näkyy vasemmassa reunassa teksti Muokkaa.

Jos lisäät uusia merkkejä, tulevat ne entisten merkkien väliin ja siirtävät olemassa olevia merkkejä eteenpäin.

Virheellisiä merkkejä voit poistaa:
Askelpalauttimella, joka poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.
Delete -näppäimellä (Del), joka poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.
Voit myös "maalata" alueen ja joko poistaa sen Delete -näppäimellä tai korvata sen uudella tiedolla (kirjoitus korvaa valinnan -toiminto).

Yksittäisen sanan, luvun tai soluviittauksen merkitset nopeasti kaksoisnapsauttamalla sitä hiirellä.

Hyväksy korjaus napsauttamalla kaavarivin Enter -painiketta tai Enter -näppäimellä.

 

Solun sisällön tyhjennys

Jos haluat tyhjentää koko solun, valitse tyhjennettävä solu ja paina Delete -näppäintä.

Solualueet

Solun tai solualueen valinta

Yksittäisen solun valinta

Yksittäisen solun valinta tehdään joko napsauttamalla hiirellä halutussa solussa tai siirtymällä haluttuun soluun Enteriä tai nuolinäppäimiä hyväksikäyttäen.


Yhtenäisen solualueen valinta


Solualueita valitaan (maalataan) taulukosta solualueeseen kohdistuvia toimenpiteitä varten (esim. nimeäminen, muotoilu, kopiointi ym). Valittu alue näkyy taulukossa mustana lukuun ottamatta valkoista lähtöruutua.

Solualueen valinta tehdään hiirellä joko
· Vetämällä nurkasta nurkkaan hiiren vasen näppäin alaspainettuna
· Napsauttamalla hiirellä alueen ensimmäisessä solussa ja Vaihto -näppäin alas-painettuna solualueen viimeisessä solussa.

Solualueen voi myöskin valita nuolinäppäimillä "lukitsemalla" solualueen aloitusnurkka F8 -funktionäppäimellä, ja laajentamalla solualuetta nuolinäppäimillä haluttuun suuntaan.

Rivin valinta

Koko rivin saa valittua napsauttamalla hiirellä haluttua rivinumeroa.

Sarakkeen valinta

Koko sarakkeen saa valittua napsauttamalla hiirellä halutun saraketunnuksen päällä.

Useiden erillisten solualueiden valinta

Kun haluat valita useita erillisiä solualueita, valitse ensimmäinen alue. Paina sen jälkeen Ctrl -näppäin alas ja valitse seuraava tai seuraavat solualueet.

Syöttöalue

Taulukkoon voit rajata syöttöalueen, jolloin kohdistin liikkuu vain tässä rajatussa alueessa eikä kohdistimen siirtämisestä tarvitse enää erikseen huolehtia. Vedä solualueen kulmasta kulmaan hiiren vasen painike alaspainettuna. Alue näkyy tummennettuna, paitsi ensimmäinen solu, aktiivinen solu, joka on valkea.


Nyt voit syöttää alueelle tietoa. Kohdistin liikkuu nyt vain valitussa alueessa. Jos hyväksyt tiedon soluun Enter -näppäimellä täytät aluetta riveittäin. Jos taas hyväksyt tiedon soluun Sarkain -näppäimellä, täytät aluetta sarakeittain.
Solualue purkaantuu heti, kun napsautat yksittäistä solua taulukossa tai käytät nuolinäppäimiä solusta toiseen siirtymiseen.

Koko taulukon valinta

Valitse pikanäppäinkomento Ctrl + A tai napsauta saraketunnus ja rivitunnuksen leikkauskohdassa.

Sama tieto useaan soluun

Voit myös hyväksyä saman tiedon kerralla useaan soluun: Rajaa ensin solualue, kirjoita syötettävä tieto ja paina Ctrl + Enter.

 

Työkirjan tallennus

Ensimmäinen tallennus

 

Työkaluriviltä:


Napsauta Tallenna -painiketta.

Valikosta:
Valitse Tiedosto, Tallenna tai Tallenna nimellä... -komento. Voit käyttää myöskin pikanäppäinkomentoa Ctrl + S, saat kaikissa tapauksissa esiin Tallenna nimellä -valintaikkunan:

Anna työkirjalle haluamasi nimi kirjoittamalla se Tiedostonimi: -kenttään. Tarvittaessa vaihda myös Kansiota ja Asemaa Kohde -kentässä. Hyväksy Tallenna -painikkeella.


Tiedoston nimeäminen:
Kun työkirja tallennetaan ensimmäisen kerran, sille annetaan nimi. Nimessä saa olla 255 merkkiä. Excel lisää automaattisesti tarkentimeksi .XLS. Nimessä saa käyttää välilyöntejä, mutta erikoismerkkejä * ? / \ , ; : + = < > ei tule käyttää.


Jos Asetukset, Yleinen -välilehdellä on rasti kohdassa Kysy yhteenvetotiedot, saat seuraavaksi Ominaisuudet -valintaikkunan.

Täytä haluamasi kohdat eri välilehdillä, tai pelkästään hyväksy valintaikkuna OK -painikkeella. Jos et tallennustilanteessa täytä tietoja, tai haluat myöhemmin esim. muuttaa tietoja, voit ottaa työkirjan Ominaisuudet -valintaikkunan esille Tiedosto, Ominaisuudet...-komennolla.

 

Uudelleentallennus (Välitallennus)


Valitse Tiedosto, Tallenna -komento, tai vakiotyökalurivin Tallenna -painike. Työkirja ja siihen tehdyt muutokset tallentuvat samalle nimelle (otsikkorivillä näkyvä nimi), samaan paikkaan (asema ja hakemisto) eikä mitään valintaikkunoita tule näkyviin.

Välitallennuksia kannattaa tehdä suhteellisen lyhyin väliajoin, esim. 10 min välein.

 

Automaattitallennus

Välitallennukseen voi Excelissä käyttää myöskin automaattista tallennusta eli työkirja tallennetaan tietyin väliajoin Excelin toimesta.

Automaattisen tallennuksen saa päälle Työkalut, Apuohjelmat... -komennolla. Saat valintaikkunan, josta voit valita automaattisen tallennuksen käyttöön.
Kun valitset Työkalut, Automaattinen tallennus... saat valintaikkunan, jossa voit määritellä automaattisen tallennuksen määräajan, tallennetaanko aktiivinen työkirja vai kaikki avoinna olevat työkirjat ja vahvistetaanko tallennustoiminto kysymyksellä.

Jos kentässä Kysy ennen tallennusta on rasti, ennen jokaista automaattitallennusta kysytään halutaanko työkirja tallentaa vai ohitetaanko tallennus.

Jos Automaattinen tallennus -komento ei näyt valikossa, valitse Työkalut, Apuohjelmat ja tarkista, onko rasti ruudussa "Automaattinen tallennus".

 

Tallennus toiseen tiedostomuotoon

Jos haluat tallentaa tiedoston toiseen tiedostomuotoon, valitse Tallennusmuoto: -kentästä haluamasi tiedostotyyppi. Oletuksena on Microsoft Excel Työkir-ja -muoto, jossa tarkentimena on .XLS. Valittavana on muitakin vaihtoehtoja, esim. Excelin aiemmat versiot, Lotus -muoto jne.

 

 

Työtilan tallentaminen


Komento Tiedosto, Tallenna työtila... tallentaa kaikki sillä hetkellä avoinna olevat työkirjat sekä niiden koon ja sijainnin näytössä.

Työtilan tallennuskomento lisää tiedostonimen perään tarkentimen .XLW.

Jos esim. olet järjestänyt kolme työkirjaa vierekkäin ja haluat tallettaa sen hetkisen ikkunoinnin, käytä Tiedosto, Tallenna työtila -komentoa.

Tallennettu työtila avataan Tiedosto, Avaa -komennolla.

 

Työkirjan sulkeminen

Kun työkirja on käsitelty loppuun, se suljetaan Tiedosto, Sulje -komennolla. (Huom! Sulje -toiminto sulkee avoinna olevan työkirjan, mutta ei lopeta ohjelmaa.) Sulkemisen voi suorittaa myös ohjausvalikkokuvakkeesta kaksoisnapsauttamalla sitä, tai napsauttamalla kerran ja valitsemalla Sulje.

Jos suljettavassa ikkunassa olevaa työkirjaa ei ole tallennettu, tai sitä on viimeksi suoritetun tallennuksen jälkeen vielä muutettu, Excel esittää tallennuksen varmistuskysymyksen:

Usean työkirjan samanaikainen sulkeminen

Kaikki avoinna olevat työkirjat voi sulkea Tiedosto, Sulje kaikki -komennolla.
Komennon saat esiin kun painat Vaihto -näppäimen pohjaan ja valitset valikosta Tiedosto. Sulje -komennon tilalla näkyy Sulje kaikki -komento.


Ohjelman lopetus


Kun haluat lopettaa työskentelyn ohjelmalla, voit sulkea sen kolmella eri tapaa:

1. tapa
Valitse Tiedosto, Lopeta -komento.
2. tapa
Napsauta hiirellä Excelin otsikkorivin ohjausvalikkoruutua ja valitse valikosta Sulje
3. tapa
Kaksoisnapsauta hiirellä Excelin ohjausvalikkoruutua.
4. tapa
Napsauta ohjelmaikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa "rasti" painiketta.

Jos taulukoissa on tallentamatonta tietoa lopettaessasi ohjelmaa, Excel varmistaa muutosten tallennuksen avaamalla automaattisesti kysymysikkunan.

Työkirjan avaaminen

Aikaisemmin tehty ja tallennettu työkirja haetaan tarvittaessa kuvaruudulle eli avataan seuraavasti:

Työkaluriviltä:
Napsauttamalla Avaa -painiketta.

Valikosta:
Tiedosto, Avaa -komennolla.

Kummassakin tapauksessa avautuu Avaa -valintaikkuna:

Valitse tiedosto kaksoisnapsauttamalla sen nimeä luettelosta tai napsauta tiedoston nimeä kerran ja vahvista valinta Avaa -painikkeella tai Enterillä.

Jos haet työkirjan esim. levykkeeltä, vaihda Kohde: -kenttään oikea asematunnus eli A:.

Jos taas haet työkirjan jostain muusta kuin oletuskansiosta, vaihda kansiota kaksoisnapsauttamalla sen nimeä luettelossa.

Voit myöskin avata työkirjan käyttämällä Tiedosto -valikon tiedostonimiluetteloa (Valikon alaosassa näkyvät viimeksi käsiteltyjen tiedostojen nimet).


Solut, Rivit ja Sarakkeet

Solujen lisäys


Taulukkoon voi lisätä solualueen pikavalikon Lisää -komennolla tai Lisää, Solut...-komennolla. Kumpikin komento avaa saman valintaikkunan. Siinä Excel kysyy, kuinka vieressä olevaa tietoa käsitellään, mihin suuntaan soluja siirretään, jotta saataisiin tilaa uusille tyhjille soluille.

Ikkunassa voit valita myöskin rivin tai sarakkeen lisäyksen, mutta ne toiminnot voi toteuttaa kätevämmälläkin tavalla.

Valitse solut, rivit tai sarakkeet, jotka haluat poistaa.

Valitse Muokkaa Poista.

Ympäröivät solut siirtyvät täyttämään tyhjän tilan.
Huomautus Microsoft Excel pitää kaavat ajan tasalla muuttamalla siirtyneiden solujen absoluuttiset viittaukset niiden uuden sijainnin mukaan.

Sarakkeiden lisäys ja poisto

Jos haluat lisätä yhden sarakkeen, napsauta solua, joka sijaitsee uuden sarakkeen oikealla puolella. Jos esimerkiksi haluat lisätä uuden sarakkeen sarakkeen B vasemmalle puolelle, napsauta jotain solua sarakkeessa B.
Jos haluat lisätä useita sarakkeita, valitse sarakkeita, jotka sijaitsevat uusien sarakkeiden oikealla puolella. Valitse yhtä monta saraketta kuin haluat lisätä.

Valitse solut, rivit tai sarakkeet, jotka haluat poistaa.

Valitse Muokkaa Poista.
Ympäröivät solut siirtyvät täyttämään tyhjän tilan.
Huomautus Microsoft Excel pitää kaavat ajan tasalla muuttamalla siirtyneiden solujen absoluuttiset viittaukset niiden uuden sijainnin mukaan.

Rivien lisäys ja poisto

Jos haluat lisätä yhden rivin, napsauta solua, joka sijaitsee uuden rivin alapuolella. Jos esimerkiksi haluat lisätä uuden rivin rivin 5 yläpuolelle, napsauta jotain solua rivillä 5.
Jos haluat lisätä useita rivejä, valitse rivejä, jotka sijaitsevat uusien rivien alapuolella. Valitse yhtä monta riviä kuin haluat lisätä.
Valitse Lisää Lisää rivejä.

Valitse solut, rivit tai sarakkeet, jotka haluat poistaa.

Valitse Muokkaa Poista.
Ympäröivät solut siirtyvät täyttämään tyhjän tilan.
Huomautus Microsoft Excel pitää kaavat ajan tasalla muuttamalla siirtyneiden solujen absoluuttiset viittaukset niiden uuden sijainnin mukaan.

Sarakeleveys

Yhteen soluunhan voi syöttää tietoa 32 000 merkkiä, jotka kaikki tulevat näkyviin, jos solun oikealla puolella oleva solu on tyhjä. Heti kun siihen syöttää tietoa, näkyy solun sisällöstä vain niin paljon kuin sarakkeen leveys sallii.
Solussa oleva numerotieto näkyy ruudulla ## -merkkeinä, jos sarake on liian kapea riippumatta siitä, onko viereinen solu tyhjä vai ei.

Excelin sarakeleveyden oletusarvo on 8,43 merkkiä.

Sarakeleveyden muuttaminen

Jos haluat muuttaa vain yhden sarakkeen leveyden sopivaksi, helpoiten se käy kaksoisnapsauttamalla sarakkeen oikeaa reunaviivaa saraketunnusrivillä, jolloin sarakkeen leveys muuttuu sarakkeessa pisimmän merkkijonon mukaiseksi.

Jos haluat muuttaa useamman sarakkeen leveyden sarakkeessa olevan pisimmän tiedon mukaiseksi, valitse sarakkeet ja kaksoisnapsauta jonkun valitun sarakkeen reunaviivalla.

Edelliset toiminnot voit tehdä myöskin Muotoile, Sarake, Sovita valintaan -komennolla.

Sarakeleveyttä voit muuttaa myös viemällä hiiren osoittimen sarakkeen oikeanpuoleisen reunaviivan päälle, painamalla hiiren näppäimen pohjaan ja muuttamalla sarakeleveyden sopivaksi.

Sarakeleveyden voit myös määritellä tarkaksi arvoksi valitsemalla Muotoile, Sarake, Leveys... -komennon. Saat valintaikkunan, jossa voit määritellä sarakeleveyden merkkeinä (0-255) tai antaa sarakeleveyden desimaali- tai murtolukuna.

Sarakeleveys -komento löytyy myös pikavalikosta, jos olet valinnut taulukosta sarakkeen tai useita sarakkeita.

Sarakeleveyden palauttaminen

Sarakeleveyden palauttamisen oletusleveydeksi voi tehdä Muotoile, Sarake, Vakioleveys -komennolla.

Taulukon kaikkien sarakkeiden muuttaminen

Jos haluat kerralla muuttaa taulukon kaikkien sarakkeiden leveyden, valitse koko taulukko napsauttamalla Valitse kaikki -ruutua ja muuta jonkun sarakkeen leveyttä hiirellä, niin kaikki sarakkeet muuttuvat sen levyisiksi.

Voit myöskin valita rivin jonkun rivitunnuksen kohdalta ja valita sen jälkeen Muotoile, Sarake, Leveys -komento ja antaa sarakkeen leveyden merkkeinä. Taulukon kaikki sarakkeet saavat saman leveyden. Määräys koskee vain aktiivia taulukkoa.

Rivikorkeus

Myöskin taulukossa olevien rivien korkeutta voit muuttaa.


Rivikorkeuden muuttaminen

Valitse rivi, jonka korkeuden haluat muuttaa. Vie hiiren osoitin valitun rivitunnuksen alemmalle viivalle, paina hiiren näppäin pohjaan ja muuta hiirellä vetämällä rivikorkeus halutuksi.
Voit halutessasi valita myöskin useamman rivin ja muuttaa kaikkien valittujen rivien korkeuden samanlaiseksi vastaavalla tavalla kuin yhden rivin rivikorkeutta muuttamalla.

Taulukon kaikkien rivien korkeuden muuttaminen

Jos haluat kerralla muuttaa taulukon kaikkien rivien korkeuden, valitse koko taulukko napsauttamalla Valitse kaikki -ruutua ja muuta jonkun rivin korkeutta hiirellä, niin kaikki rivit muuttuvat sen korkuiseksi.

Voit myöskin valita rivin jonkun saraketunnuksen kohdalta ja valita sen jälkeen Muotoile, Rivi, Korkeus -komento ja antaa rivin korkeuden merkkeinä. Taulukon kaikki rivit saavat saman korkeuden. Määräys koskee vain aktiivia taulukkoa.

Piilotus

Sarakkeita tai rivejä voit tarvittaessa piilottaa, eli myöskin sarake- tai rivitunnukset poistuvat näkyvistä.

Sarake

Sarakkeen tai sarakkeita saat piilotettua valitsemalla sarakkeen/sarakkeet ja valitsemalla Muotoile, Sarake, Piilota -komento tai pikavalikon komento Piilota.

Rivi

Rivin tai rivejä saat piilotettua valitsemalla ensin rivin/rivit ja valitsemalla Muotoile, Rivi, Piilota -komento tai pikavalikon komento Piilota.

Esiintuonti

Sarake

Valitse sarakkeet piilotetun alueen molemmilta puolilta (eli jos sarake B on piilotettu, valitse sarakkeet A ja C). Valitse Muotoile, Sarake, Näytä -komento, saat sarakkeen (sarakkeet) näkyviin. Voit myöskin valita pikavalikon Näytä -komennon.

Rivi

Valitse rivit piilotetun alueen molemmilta puolilta (eli jos rivi 2 on piilotettu, valitse rivit 1 ja 3). Valitse Muotoile, Rivi, Näytä -komento, saat rivin (rivit) näkyviin. Voit myöskin valita pikavalikon Näytä -komennon.